Komu Pomagamy???

Komu Pomagamy???


Terapia Psychodynamiczna jest metodą terapii , opartą na założeniach psychoanalizy. Zgodnie z nią podstawą objawów chorobowych są nieświadome popędy. 
 Spotkania z pacjentem mają formę rozmowy. Obie strony koncentrują się na relacji i otwartym dialogu. Dominuje atmosfera wsparcia , bezpieczeństwa , zaufania oraz dyskrecji. Zadaniem terapeuty jest pomoc zrozumieć pacjentowi dlaczego reaguje w określony sposób. Wynika to przede wszystkim z założenia, że na życie psychiczne człowieka ogromny wpływ mają nieświadome mechanizmy działania. Ważną rolę w podejściu psychodynamicznym odgrywa neutralność, terapeuta nie dzieli się swoimi opiniami , przekonaniami , nie udziela rad , dba o dystans i zachowanie zdrowych granic między nim , a pacjentem. 
 Terapia psychodynamiczna wykorzystywana jest w leczeniu zaburzeń lękowych , zaburzeń osobowości , problemów seksualnych , dolegliwości psychosomatycznych , zaburzeń jedzenia , problemów ze snem. Odpowiednia technika dostosowana jest do indywidualnych potrzeb w zależności od problematyki pacjenta. 

Traktujemy wszystkich pacjentów z jednakowym szacunkiem. Ważna jest dla nas dbałość i zrozumienie problemów pacjenta oraz poszanowanie jego systemu wartości. Wykorzystując oprócz psychoterapii, warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych, prowadzimy działalność psychoedukacyjną dotyczącą promocji życia psychicznego oraz szeroko rozumianych umiejętności interpersonalnych

Pracujemy w kontakcie indywidualnym z osobami dorosłymi i młodzieżą. Zajmujemy się leczeniem nerwic, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, uzależnień, stanów stresu i napięcia emocjonalnego, zapewniamy wsparcie dla osób homoseksualnych i ich bliskich. 

Pomoc psychologiczna: 
  • Eliminuje zaburzenia
  • Zapewnia korektywne doświadczenia emocjonalne 
  • Stymuluje i wzmacnia rozwój osobisty i społeczny 
  • Koryguje problemy intrapsychiczne i interpersonalne (występujące u większości ludzi zdrowych).Copyright ©2017 FUNDACJA POMOCY PSYCHODYNAMICZNEJ AFEKT, All Rights Reserved.