O Nas

Fundacja Pomocy Psychodynamicznej AFEKT


Działamy aby pomagać osobom z problemami życiowymi, wychodząc na przeciw staramy się poznać przyczynę oraz dostrzec problem aby wybrać odpowiednią drogę dotarcia do źródła problemu.
Jesteśmy specjalistami w swojej branży z wieloletnim doświadczeniem. 

Powołaliśmy Fundację Pomocy Psychodynamicznej AFEKT aby jak najwięcej osób potrzebujących mogło się zwrócić z prośbą o efektywne wskazanie drogi do uzdrowienia psychiki oraz odnalezienia się w życiu codziennym. Masz problem??? Skontaktuj się z Nami.

Nasz psycholog oraz psychoterapeuta wysłucha na pierwszym spotkaniu całkowicie bezpłatnie. Następnie Sam zdecydujesz czy chcesz dostrzec światełko w tunelu życia, pozbyć się lęków, problemów, obaw. Ciesząc się życiem.


 Głównymi celami Fundacji są: 

 1.Pomoc psychologiczna ludziom w kryzysie psychologicznym, 
 2.Propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat kryzysu psychologicznego i interwencji kryzysowej, 
 3.Upowszechnianie wiedzy w zakresie interwencji kryzysowej wśród psychologów i innych osób stykających się w swojej praktyce zawodowej z ludźmi w kryzysie psychologicznym, 
 4.Popularyzowanie wiedzy psychologicznej w społeczeństwie, 
 5.Udzielanie wsparcia psychologicznego w celu podnoszenia jakości i komfortu życia, 
 6.Zapobieganie patologiom społecznym, takim jak dyskryminacja i wykluczenie społeczne oraz zmiana świadomości wobec zjawiska patologii społecznej, 
 7. Pomoc osobom dotkniętym patologią społeczną,
 8.Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, 
 9.Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej, 
 10.Prowadzenie mediacji rodzinnych i społecznych, 
 11.Popularyzacja i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, 
12.Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
 13.Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzieży, 
 14.Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, 
 15.Działalność na rzecz tworzenia instytucji oraz MŚP z zakresu zgodnego ze statutem fundacji,
 16.Działalność szkoleniowa oraz wydawnicza,
 17.Działalność gospodarcza w zakresie upowszechniania wyników prac badawczo-rozwojowych wytworzonych w ramach projektów realizowanych przez fundację,
 18.Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia szkoleń oraz konferencji na rzecz JST. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Copyright ©2017 FUNDACJA POMOCY PSYCHODYNAMICZNEJ AFEKT, All Rights Reserved.